Opiniepanel uitleg

Hoe kunt u zich aanmelden?

Via het EenVandaag Opiniepanel kunt u regelmatig uw mening geven over actuele onderwerpen. U kunt zich aanmelden door enkele basisgegevens in te vullen. Hierna ontvangt u regelmatig onze enquêtes via de e-mail. De enquêtes zijn anoniem en niet te koppelen aan uw identiteit. De uitslagen van de enquêtes worden bekend gemaakt in de uitzendingen van EenVandaag en via deze website.

Wat is het doel?

De redactie van EenVandaag vindt het belangrijk om de meningen van zoveel mogelijk mensen te verzamelen om daarmee onze tv-uitzendingen te versterken. Panelleden vullen bij hun aanmelding op anonieme basis een aantal persoonlijke gegevens in, zoals dagelijkse bezigheid, burgerlijke staat, religie of politieke voorkeur.

Als de actualiteit daarom vraagt, kunnen wij daarom aparte groepen in het panel benaderen, zoals medewerkers in de gezondheidszorg, gepensioneerden, katholieken, onderwijskrachten of leden van een bepaalde politieke partij.

Door de grote omvang van het panel is vrijwel elke relevante groep vertegenwoordigd. We krijgen inzicht in verschillende meningen. Denken vrouwen over sommige onderwerpen anders dan mannen, is er verschil van opvatting tussen randstad en platteland of hebben mensen die leven vanuit een religieuze overtuiging een andere visie dan deelnemers zonder geloof. 

Door uw deelname telt niet alleen de mening van de meerderheid, maar ook die van de minderheid. 

Wie kan er meedoen?

Iedereen vanaf 18 jaar met een e-mail adres kan lid worden van het EenVandaag Opiniepanel. Het is helaas niet mogelijk om de enquêtes via de post te versturen en te verwerken. Jonger dan 18 jaar? Dan kan je meedoen met het EenVandaag Jongerenpanel.

Privacy

De gegevens die wij van u krijgen zijn niet te koppelen aan uw identiteit. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u enquêtes toe te sturen. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Op deelname aan het panel is een Privacy Statement van toepassing.

Wat is het Opiniepanel?

Het EenVandaag Opiniepanel telt gemiddeld 50.000 leden, afkomstig uit alle delen van het land. Wekelijks neemt gemiddeld 60 tot 70 procent deel aan online onderzoek over de actualiteit. Aan bod komen onderwerpen over politiek, economie, gezondheidszorg en crimininaliteit. 

Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van het EenVandaag Opiniepanel. Deelnemen aan de onderzoeken is volstrekt anoniem, maar panelleden kunnen desgevraagd hun mening geven in reportages.

De uitslagen van peilingen brengen wij in onze uitzendingen en op de website van EenVandaag.  Met enige regelmaat besteden de regionale omroepen aandacht aan de mening van de inwoners van hun provincie.

De uitslag van de onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Een aantal onderzoeken komt tot stand in samenwerking met een specifieke regionale omroep. In dat geval wegen wij de uitslag naar samenstelling van de bevolking in die bewuste regio.